Editura

Editura

Editura este o instituţie care editează cărţi, publicaţii periodice, plăci muzicale, sau alte opere de artă.

Prin editare se înţelege organizarea tipăririi acelor opere care asigură succesul editurii prin activitatea de:

- contact cu scriitorul sau artistul, autorul operei, sau iniţiază în unele teme autorul;

- lectoratul (prelucrarea manuscriptului printr-un lector sau redactor);

- organizarea expoziţiei pentru prezentarea operei literare sau artistice în vederea vânzării;

- stabilirea numărului de exemplare ce vor fi tipărite (tirajul publicaţiilor);

- gruparea tematică a operelor expuse;

- organizarea unei critici literare, unde se va menţiona şi ce izvoare (surse) a folosit autorul;

În opere care au un caracter istoric-ştiinţific, prezentarea surselor are o importanţă deosebită pentru posibilitatea verificării ulterioare a datelor prezentate de autor; în cazul unei reeditări, de a ţine cont de recomandările făcute de critici.

Ghid practic in tipar

Principalele variabile in ecuaţia tiparului sunt tipul de suport şi cernelurile, această pagină prezentandu-vă cateva noţiuni de bază despre modul optim in care acestea pot fi folo ...

Suporturi tipar

Suporturile pe care se poate executa tiparul offset sunt foarte numeroare. În funcţie de specificaţiile tehnice ale fiecărui tip de hartie pot fi executate anumite feluri de tipa ...